Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Hoạt động 15 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 15 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Di tích thời nhà Lê trong thành Thăng Long: Con đường đi từ cổng Đoan Môn vào điện Kinh Thiên được lát đá vồ, mỗi viên đá có bề mặt là dạng hình chữ nhật được minh họa bởi hình 31.

Xem chi tiết
Hoạt động 16 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 16 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Từ tính chất hai đường chéo của hình thang cân và hình bình hành, hãy suy ra tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật. Kiểm chứng lại bằng cách dừng thước đo (h.32)

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy sử dụng ê ke để sau 3 lần đo có thể xác định khung cửa sổ ở hình 34a có phải là hình chữ nhật hay không?

Xem chi tiết
Hoạt động 17 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 17 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD có (h.33). Hãy điền vào chỗ trống (…) để chứng minh tứ giác đó là hình chữ nhật

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại B có I là trung điểm của AC.Tính độ dài BI, biết BA = 4, BC = 3.

Xem chi tiết
Hoạt động 18 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 18 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Cho tam giác ABC vuông tài A, O là trung điểm BC. Lấy trung điểm BC. Lấy điểm D đối xứng với điểm A qua O (h.35a). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

Xem chi tiết
Hoạt động 19 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 19 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hình 36 cho biết quy định về việc kẻ vạch sơn đường dành cho người đi bộ. Em có nhận xét gì về khoảng cách các vạch sơn đó.

Xem chi tiết
Hoạt động 20 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 20 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng song song a và b (h.37). Gọi A và B là hai điểm bất kì thuộc đường thẳng a; AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ A và B đến đường thẳng b. Gọi độ dài AH là h. Tính độ dài BK theo h.

Xem chi tiết
Hoạt động 21 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 21 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một vận động viên xe đạp chạy xe trên một quảng đường phẳng (h.39). Hỏi trục A của bánh xe trước di động trên đường nào ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cắt một tấm bìa cứng thành hình tam giác ABC. Cho đáy BC của tam giacschyeenr động trên đường thẳng a (h.41). Hỏi đỉnh A của tam giác chuyển dộng trên đường nào ?

Xem chi tiết
Hoạt động 22 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 22 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 40, đường thẳng b (vạch đứt quãng) chia con đường thành 2 làn đường có chiều rộng bằng nhau.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 44, đường thẳng AD lần lượt vuông góc với AM, BN, CE, DF. Biết AB = BC = CD và MN = 35 cm. Tính MF.

Xem chi tiết
Hoạt động 23 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 23 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 43, trong đó các đường thẳng a, b, c, d song song với nhau.

Xem chi tiết
Hoạt động 24 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 24 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hình 45a là hình chụp tấm lưới thép được dệt thành nhiều mắt, mỗi mắt có dạng hình thoi. Hình 45b là hình ảnh của một mắt lưới. Hãy đo độ dài các cạnh AB, BC, CD, DA và nhận xét.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quan sát các hình dưới đây và dự đoán hình nào là hình thoi, sau đó dùng thước kẻ để kiểm tra lại.

Xem chi tiết
Hoạt động 25 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 25 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Từ định nghĩa hình thoi, ta suy ra hình thôi cũng là một hình bình hành nên hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành. Hãy phát biểu những tính chất giống hình bình hành của hình thoi.

Xem chi tiết
Hoạt động 26 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 26 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy phát hiện thêm tính chất của hai đường chéo hình thoi bằng cách đo sau (h.49):

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 127 Tài liệu dyaj – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 127 Tài liệu dyaj – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em có thể thêm một điều kiện ở mỗi hình để các tứ giác sau trở thành hình thoi ?

Xem chi tiết
Hoạt động 27 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 27 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC và BD vuông góc với nhau (h.50). Hãy sắp xếp các câu theo đúng thứ tự để chứng minh ABCD là hình thoi.

Xem chi tiết
Hoạt động 28 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 28 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hình 52a là hình chụp trò chơi dân gian nhảy lò cò. Trong trò chơi này, các em sẽ nhảy trên các ô hình vuông.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài