Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Hoạt động 1 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới đây, ta có

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm nhân tử chung của

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống (…) để thực hiện bài toán phân tích đa thức thành nhân tử.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 25(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Mai và Thu cùng phân tích đa thức thành nhân tử

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đa thức Hãy tìm nhân tử chung và phân tích đa thức thành nhân tử.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 26(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy thử đền chữ hoạc số thích hợp vào chỗ trống (…).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống (…)

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống (…)

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Sử dụng hằng đẳng thức

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy phân tích đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp nhóm với hai cách nhóm khác nhau:

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đa thức . Hãy phân tích đa thức thành nhân tử.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hùng phân tích đa thức thành nhân tử.

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống (…) các phương pháp đã sử dụng khi phân tích các đa thức thành nhân tử.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức thành nhân tử:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất