Bạn nào đúng trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Hùng phân tích đa thức thành nhân tử.

Đề bài

Hùng phân tích đa thức \(3x + 3y - {x^2} - xy\) thành nhân tử.

 

Lan cho rằng bài giải của Hùng có sự nhầm lẫn. Em có nhận xét gì về ý kiến của Lan?

Lời giải chi tiết

Lan nói đúng! Hùng nhầm lẫn ở chỗ \( - {x^2} - xy =  - \left( {{x^2} - xy} \right)\), đúng ra phải là:

\( - {x^2} - xy =  - \left( {{x^2} + xy} \right)\). Từ đó dẫn đến lời giải sai.

Lời giải đúng:

\(\eqalign{  & \,\,\,\,3x + 3y - {x^2} - xy  \cr  &  = \left( {3x + 3y} \right) - \left( {{x^2} + xy} \right)  \cr  &  = 3\left( {x + y} \right) - x\left( {x + y} \right)  \cr  &  = \left( {x + y} \right)\left( {3 - x} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí