CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Bài tập 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho a > b. Chứng minh:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Kiểm tra xem -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của các bất phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Số đo chuẩn về huyết áo tâm thu của một người thỏa mãn hệ thức sau:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một xí nghiệp sản xuất trà xanh đóng gói. Với loại gói có khối lượng 500 g, xí nghiệp cho phép có sai số tối đa là 6 g. Tìm khối lượng tối đa và khối lượng tối thiểu cho phép của gói trà khi xuất xưởng.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất