Bài tập 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho a > b. Chứng minh:

Đề bài

Cho \(a > b.\) Chứng minh:

a) \(a + 4 > b + 4\)

b) \(3a > 3b\)

c) \(-4a < -4b\)

d) \(2a - 3 > 2b - 3\)

Lời giải chi tiết

a) Vì \(a > b \) nên \(a + 4 > b + 4\)

b) Vì \(a > b\) nên \(3a > 3b\)

c) Vì \(a > b\) nên \((-4).a < (-4).b\) hay \(-4a < -4b\)

d) Vì \(a > b\) nên \(2a > 2b \Rightarrow 2a - 3 > 2b - 3\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 4 - Bất phương trình bậc nhất một ẩn

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu