Bài tập - Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.7 trên 48 phiếu
Bài tập 1 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Gọi x là khối lượng của mỗi viên bi, viết hệ thức liên hệ giữa khối lượng của các vật ở đĩa cân sau :

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy xét xem x = -2 là nghiệm của phương trình nào sau đây :

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm tập nghiệm của các phương trình sau :

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Xét xem phương trình nào sau đây có nghiệm x = 1.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Xét xem cặp phương trình nào sau đây là tương đương:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình (nêu quy tắc sử dụng):

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm tập nghiệm của mỗi phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Số nào trong ba số 1 ; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau:

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Để hoàn thành bài thi cho môn Kĩ năng sống, bạn Hà phải đi bộ mất 1 giờ, sau đó chạy 30 phút. Biết rằng vận tốc và tổng quãng đường hoàn thành là 5 km.

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho một mảng tường hình thang có diện tích là 300m2. Nếu chiều cao là 20m và chiều dài một cạnh đáy là 16m, thì chiều dài cạnh đáy còn lại là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm ngày sinh của thầy giáo.

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem lời giải

Xem thêm