Chủ đề 1 : Phép nhân đa thức – Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Bạn An lần lượt đánh cờ tướng với hai bạn Bảo và Nam; với mỗi bạn An đánh một ván cờ.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy tính diện tích S1 của hình vuông có cạnh là x.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Thực hiện các phép nhân đơn thức với đa thức sau:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Bạn Linh có hai cái áo và 2 cái quần (váy) như hình dưới. Bạn ấy đã chọn được 1 bộ, em hãy giúp bạ chọn thêm các bộ khác nhé!

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy – học Toán tập 1

Giải bài tập Cho đa thức A = 2x – 1 và đa thức B = 3y + 5. Hãy thực hiện phép nhân đa thức A với đa thức B.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức, hãy điền vào chỗ trống (…) :

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 12 Tài iệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một hình vuông có cạnh là a + b (với a > 0 và b > 0).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 13(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống (…) dưới đây:

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho một hình vuông có cạnh là a – b (với a > b > 0).

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1.

Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân hai đa thức để tính:

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 13 Tài liệu dạy –học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một hình chữ nhật có một cạnh là a – b, cạnh còn lại là a + b (với a > b > 0).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 14(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Tính

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống (…) và sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần của a; với a, b là hai số tùy ý.

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng khai triển lập phương của một tổng hãy viết kết quả theo thứ tự lũy thừa giảm dần của a; với a, b là hai số tùy ý.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Tính

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động 12 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất