Chủ đề 1 : Phép nhân đa thức – Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu
Thử tài bạn trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Dựa vào hằng đẳng thức, hãy tính kết quả của

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cô giáo đố như sau:

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 16(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 16(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Dựa vào hằng đẳng thức, hãy tính kết quả của:

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 16(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 16(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Linh và Vinh cùng thực hiện khai triển

Xem chi tiết
Hoạt động 13 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 13 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh:

Xem chi tiết
Thư giãn trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thư giãn trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Em hãy lấy tuổi của mình:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 3 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x, y.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 4 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 5 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Bạn hãy lấy tuổi của một người thân trong gia đình bạn

Xem chi tiết
Bài 6 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 6 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết
 Bài 7 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 7 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng mình biểu thức sau không phụ thuộc biến x:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 8 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 10 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Viết dang tổng quát của 3 số tự nhiên lẻ liên tiếp.

Xem chi tiết
Bài 11* trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 11* trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị của đa thức

Xem chi tiết
 Bài 12 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 12 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Khai triển hoặc rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 13 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 13 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

Xem chi tiết
Bài 14 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 14 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài