Bài 10 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập a) Viết dang tổng quát của 3 số tự nhiên lẻ liên tiếp.

Đề bài

a) Viết dang tổng quát của 3 số tự nhiên lẻ liên tiếp.

b) Tìm ba số tự nhiên lẻ liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số trước là 20.

Lời giải chi tiết

a) Dạng tổng quát của ba số tự nhiên lẻ liên tiếp \(2n + 1;\,\,2n + 3;\,\,2n + 5\,\,\left( {n \in N} \right)\).

b) Gọi ba số tự nhiên lẻ liên tiếp là \(2n + 1;\,\,2n + 3;\,\,2n + 5\,\,\left( {n \in N} \right)\)

Theo đầu bài ta có:

\(\eqalign{  & \left( {2n + 3} \right)\left( {2n + 5} \right) - \left( {2n + 1} \right)\left( {2n + 3} \right) = 20  \cr  & \left( {4{n^2} + 10n + 6n + 15} \right) - \left( {4{n^2} + 6n + 2n + 3} \right) = 20  \cr  & 4{n^2} + 10n + 6n + 15 - 4{n^2} - 6n - 2n - 3 = 20  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8n + 12 = 20  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8n = 8 \Leftrightarrow x = 1 \cr} \)

Vậy ba số tự nhiên lẻ tiên tiếp cần tìm là \(3\,\,\left( { = 2.1 + 1} \right);\,\,5\,\,\left( { = 2.1 + 2} \right);\,\,7\,\,\left( { = 2.1 + 5} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài