Bài 7 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Chứng mình biểu thức sau không phụ thuộc biến x:

Đề bài

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc biến x:

\((x - 2)(x + 1) - (x + 2)(x - 3)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thu gọn biểu thức, nếu trogn biểu thức không còn biến x thì biểu thức không phụ thuộc vào biến x.

Lời giải chi tiết

\( \left( {x - 2} \right)\left( {x + 1} \right) - \left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right) \\= \left( {{x^2} + x - 2x - 2} \right) - \left( {{x^2} - 3x + 2x - 6} \right) \\ = {x^2} + x - 2x - 2 - {x^2} + 3x - 2x + 6 \\= ({x^2}- {x^2}) + (x - 2x + 3x - 2x) + (6- 2  ) \\= 4 \)

Vậy biểu thức đã cho không phụ thuộc vào biến x.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí