Bài 4 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(2x(x - 3) - x(2x + 3) = 18\)

b) \(x(5{x^2} - 2) + 5x(1 - {x^2}) = {3^4}\)

Lời giải chi tiết

\(a){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2x\left( {x - 3} \right) - x\left( {2x + 3} \right) = 18 \\\Leftrightarrow {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2{x^2} - 6x - 2{x^2} - 3x = 18\\ \Leftrightarrow  - 9x = 18 \\\Leftrightarrow x = 18:\left( { - 9} \right) =  - 2\)

Vậy \(x =  -2\)

\(b){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} x\left( {5{x^2} - 2} \right) + 5x\left( {1 - {x^2}} \right) = {3^4}\\ \Leftrightarrow {\mkern 1mu} 5{x^3} - 2x + 5x - 5{x^3} = 81\\ \Leftrightarrow {\mkern 1mu} 3x = 81\\ \Leftrightarrow x = 81:3 = 27\)

Vậy \(x = 27\)


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.