Bài 4 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(2x(x - 3) - x(2x + 3) = 18\)

b) \(x(5{x^2} - 2) + 5x(1 - {x^2}) = {3^4}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,2x\left( {x - 3} \right) - x\left( {2x + 3} \right) = 18  \cr  & \,\,\,\,\,\,2{x^2} - 6x - 2{x^2} - 3x = 18  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 9x = 18  \cr  & x = 18:\left( { - 9} \right) =  - 2  \cr  & b)\,\,x\left( {5{x^2} - 2} \right) + 5x\left( {1 - {x^2}} \right) = {3^4}  \cr  & \,\,\,\,\,\,5{x^3} - 2x + 5x - 5{x^3} = 81  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3x = 81  \cr  & x = 81:3 = 27 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.