Bài 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau:

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(2x(x - 3)\) ;

b) \((2x - 5)x\)

c) \({1 \over 2}x( - 2{x^2} + 5)\)

d) \( - 2{x^3}y(2{x^2} - 3y + 5yz)\)

e) \({2 \over 3}{x^2}y(3xy - {x^2} + y)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,2x\left( {x - 3} \right) = 2{x^2} - 6x  \cr  & b)\,\,\left( {2x - 5} \right)x = 2{x^2} - 5x  \cr  & c)\,\,{1 \over 2}x\left( { - 2{x^2} + 5} \right) =  - {x^3} + {5 \over 2}x  \cr  & d)\,\, - 2{x^3}y\left( {2{x^2} - 3y + 5yz} \right) =  - 4{x^5}y + 6{x^3}{y^2} - 10{x^3}{y^2}z  \cr  & e)\,\,{2 \over 3}{x^2}y\left( {3xy - {x^2} + y} \right) = 2{x^3}{y^2} - {2 \over 3}{x^4}y + {2 \over 3}{x^2}{y^2} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài