Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị biểu thức sau:

Đề bài

Thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị biểu thức sau:

a) \(x(2x - y) - 2x(y - x)\) tại x = 5 và \(y = 29;\)

b) \(xy(x - 2) - x(xy + y)\) tại x = 4 và \(y = 5.\)

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,x\left( {2x - y} \right) - 2x\left( {y - x} \right) = 2{x^2} - xy - 2xy + 2{x^2} = 4{x^2} - 3xy\)

Giá trị của biểu thức tại \(x = 5\) và \(y = 29\) là \({4.5^2} - 3.5.29 =  - 335\)

\(b)\,\,xy\left( {x - 2} \right) - x\left( {xy + y} \right) = {x^2}y - 2xy - {x^2}y - xy =  - 3xy\)

Giá trị của biểu thức tại \(x = 4\) và \(y = 5\) là \( - 3.4.5 =  - 60\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài