Chủ đề 3 : Đa giác. Đa giác đều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 144 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 1 trang 144 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm các đường khép kín trong các đường gấp khúc ở hình 1.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 144 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 2 trang 144 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đếm số đoạn thẳng có trong các đường gấp khúc khép kín ở hình 2:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Trong hai hình tạo bởi các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA sau hình nào là đa giác.

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Việt nói hình 6 không phải là một đa giác. Nam nói hình 6 là một đa giác.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 145(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 145(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Gọi tên các đa giác sau:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đếm số lượng mỗi loại đa giác có trong hình 10 và điền vào bảng sau:

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 3 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ các đường thẳng lần lượt chứa các cạnh của hai đa giác sau. Hãy nêu sự khác biệt trong hai trường hợp.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Gọi tên các đường chéo đi qua đỉnh C của lục giác ABCDEF (h.12).

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 4 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ các đường chéo đi qua một đỉnh của ngũ giác ABCDE (h.13).

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 5 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Tìm sự khác biệt giữa hai tam giác sau đây:

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 6 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Các đa giác sau đây có chung đặc điểm gì ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đa giác đều ở hình 18 tên gì ? Và có bao nhiêu trục đối xứng ?

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Bạn Lan nói các đa giác ở hình 19 là đa giác đều vì chúng có các cạnh bằng nhau. Bạn Cúc nói chung không phải là đa giác đều. Theo em, bạn nào đúng ? Hãy giải thích tại sao?

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy vẽ lục giác đều cạnh 2 cm.

Xem chi tiết

Thư giãn trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thư giãn trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Có bao nhiêu loại đa giác đều khác nhau trong bức hình bên ? Hãy gọi tên của chúng.

Xem chi tiết

Bài tập 1 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 1 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho lục giác ABCDEF. Vẽ các đường chéo AC, AD, AE. Kể tên các đa giác có trong hình vẽ.

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 2 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy tính số đường chéo của một tứ giác, một ngũ giác.

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 3 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các hình sau, hình nào là tứ giác đều:

Xem chi tiết

Bài tập 4 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 4 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thoi ABCD có . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng đa giác MBNPDQ là lục giác đều.

Xem chi tiết

Bài tập 5 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 5 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính số đo mỗi góc của bát giác đều.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài