Luyện tập - Chủ đề 3 : Hình lăng trụ đứng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 17 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính thể tích của khối hộp chữ nhật có kích thước đã cho trong hình a:

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập So sánh thể tích nước trong hai cáu bình ở hình b.

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Chú công nhân muốn đúc một chi tiết máy bằng théo có hình dáng và kích thước như trong hình vẽ. Em hãy tính thể tích thép cần có để đúc.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài tập 20 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 486 m2 thì thể tích của nó là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài tập 21 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một cái xe chở hành có thùng xe dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như trong hình. Hãy tính thể tích và diện tích toàn phần của thùng xe.

Xem lời giải

Bài tập 22 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hai tam giác cân CAF và DAF có chung đáy AF và không cùng nằm trong một mặt phẳng, cho B là trung điểm của AF. Theo em, đường thẳng AF có vuông góc cới (CBD) không ? Tại sao ?

Xem lời giải