1. Định lí Thales trong tam giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hùng cao 1,6 m; Mai cao 140 cm. Hãy tính tỉ số chiều cao của hai bạn.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Cho hai số 5 và 8. Hãy tính tỉ số giữa hai số đã cho.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cổng Lãng Ông (Tả quân Lê Văn Duyệt) được chụp cới các kích thước như sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hãy đo và tính tỉ số giữa chiều rộng, chiều dàu của quyển tập và quyển Tài liệu dạy – học Toán 8, tập 2. Theo em, chiều rộng và chiều dài của chúng có tỉ lệ với nhau hay không ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Dùng thước vẽ một đường thẳng bất kì cắt các đường kẻ ngang trên giấy tại các điểm A, B, C, D, E,…(như hình vẽ). Hãy đo và so sánh độ dài các đoạn thẳng liên tiếp nhau AB, BC, CD, DE,…(ta gọi là các đoạn chắn).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính độ dài x, y trong các hình sau:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ ngang như hình bên. Dựng đường thẳng d song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại B’ và C’. Đường thẳng d định ra trên cạnh AB các đoạn thẳng AB’, B’B, AB và định ra trên cạnh AC các đoạn thẳng AC’, C’C, AC

Xem lời giải