1. Mở đầu về phương trình

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
Thử tài bạn trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra ẩn của mỗi phương trình sau :

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một công ti đã tài trợ áo phao cho học sinh hai xã A và B ở vùng lũ lụt miền Trung. Số áo phao học sinh xã A nhận nhiều hơn xã B là 42 cái. Gọi x là số áo phao xã A nhận được.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Gọi khối lượng của mỗi hộp là x. Giả sử rằng mỗi viên bi nặng 100 gam. Quan sát hình vẽ bên hoàn thành hệ thức liên hệ giữa khối lượng vật của hai đầu cân:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ nghiệm của mỗi phương trình sau :

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát phương trình hai bạn Lan và Lâm có nhận xét sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm nghiệm của hai phương trình sau :

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thầy giáo hỏi hai phương trình x = 2 và có tương đương với nhau không ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy cho biết các cặp phương trình sau có tương đương với nhau không ?

Xem lời giải