2. Chia đa thức cho đơn thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu