Chủ đề 3 : Hình lăng trụ đứng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong các hình sau, hình nào là hình không gian ?

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Các hình trong nhóm a) và nhóm b) có gì khác nhau ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Em hãy đếm xem hộp giấy đựng phấn có mặt. mỗi mặt là hình gì. Nhận xét tương tự khi quan sát viên gạch xây nhà.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong ba hình phẳng dưới đây, bạn Hùng nói chỉ có hình đầu tiên có thể xếp thành hình lập phương. Bạn Mai nói cả ba đều có thể xếp thành hình lập phương. Theo e bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ. Biết DC = 5 cm, CB = 4 cm, BN = 3 cm (xem hình bên). Tính độ dài DP và CN.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ chấm trong bảng sau :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát kệ sách có khung là hình hộp chữ nhật trong hình bên. Em hãy cho biết :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 101 (3) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, tìm mặt phẳng song song với (AA’D’D).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 101 (2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm trên hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ các đường thẳng song song với mặt phẳng (ABCD). Cũng trên hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, quan sát (ABCD) và (A’B’C’D’) ta thấy :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm các đường thẳng không song song trong hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Em hãy cho hiết :

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Theo em thì đường thẳng AB và AD hay không ? Hãy giải thích tại sao.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm trên hình chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ ;

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Em hãy đếm xem hình lập phương lớn có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trả lời cho câu hỏi: Thể tích của hình lập phương sẽ tăng lên gấp mấy lần khi tăng các cạnh của hình lập phương lên gấp đôi ? Các bạn Hùng, Lan và Mai có các trả lời như sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thể tích của khối lập phương có tổng diện tích các mặt là 24 cm2.

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính thể tích của các khối hộp chữ nhật trên khi biết ba kích thước của chúng :

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Đáy cà nắp của cái hộp gỗ trong hình là đa giác mấy cạnh ? Các mặt bên của hộp là hình gì ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong một hình lăng trụ:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thanh kẹo, cây bút chì màu có hình lăng trụ. Em hãy chỉ ra đâu là mặt đáy, đâu là mặt bên của các lăng trụ đó.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất