3. Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu