Bài 12 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Khai triển hoặc rút gọn các biểu thức sau:

Đề bài

Khai triển hoặc rút gọn các biểu thức sau:

a) \({(x - 2)^2}\)

b) \({(2x + 3)^2}\)

c) \((x - 7)(x + 7)\)

d) \((5x - 1)(5x + 1)\) ;

e) \({(x + 2)^3}\)

f) \({(2x - 5)^3}\)

g) \((x + 2)({x^2} - 2x + 4)\)

h) \((1 - x)(1 + x + {x^2})\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{\left( {x - 2} \right)^2} = {x^2} - 4x + 4  \cr  & b)\,\,{\left( {2x + 3} \right)^2} = 4{x^2} + 12x + 9  \cr  & c)\,\,\left( {x + 7} \right)\left( {x - 7} \right) = {x^2} - 49  \cr  & d)\,\,\left( {5x - 1} \right)\left( {5x + 1} \right) = 25{x^2} - 1  \cr  & e)\,\,{\left( {x + 2} \right)^3} = {x^3} + 6{x^2} + 12x + 8  \cr  & f)\,\,{\left( {2x - 5} \right)^3} = 8{x^3} - 60{x^2} + 150x - 125  \cr  & g)\,\,\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} - 2x + 4} \right) = {x^3} + 8  \cr  & h)\,\,\left( {1 - x} \right)\left( {1 + x + {x^2}} \right) = 1 - {x^3} \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài