Chủ đề 1 : Phép nhân đa thức – Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu
Bài 15 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 15 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 16 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập So sánh hai số:

Xem chi tiết
Bài 17 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 17 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 18 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 18 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 19 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 19 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, y biết:

Xem chi tiết
Luyện tập 1 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 1 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính:

Xem chi tiết
Luyện tập 2 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 2 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x.

Xem chi tiết
Luyện tập 3 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 3 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức

Xem chi tiết
Luyện tập 4 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 4 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Luyện tập 5 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 5 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Viết dưới dạng tổng quát ba số tự nhiên chẵn liên tiếp

Xem chi tiết
Luyện tập 6 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 6 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập So sánh hai số bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:

Xem chi tiết
Luyện tập 7 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 7 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

Xem chi tiết
Luyện tập 8 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 8 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Xem chi tiết
Luyện tập 9 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 9 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho a + b = S và ab = P. Hãy biểu diễn theo S và P, các biểu thức sau đây:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài