Luyện tập 6 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Đề bài

So sánh hai số bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:

a) \(A = 1999.2001\) và \(B = {2000^2}\)

b) \(A = 2011.2013\) và \(B = {2012^2}\)

c) \(A = 4({3^2} + 1)({3^4} + 1)...({3^{64}} + 1)\) và \(B = {3^{128}} - 1\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,A = 1999.2001 = \left( {2000 - 1} \right)\left( {2000 + 1} \right) = {2000^2} - {1^2} < {2000^2} = B  \cr  & b)\,\,A = 2011.2013 = \left( {2012 - 1} \right)\left( {2012 + 1} \right) = {2012^2} - {1^2} < {2012^2} = B  \cr  & c)\,\,A = 4\left( {{3^2} + 1} \right)\left( {{3^4} + 1} \right)....\left( {{3^{64}} + 1} \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {1 \over 2}\left( {{3^2} - 1} \right)\left( {{3^2} + 1} \right)\left( {{3^4} + 1} \right)....\left( {{3^{64}} + 1} \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {1 \over 2}\left( {{3^4} - 1} \right)\left( {{3^4} + 1} \right)....\left( {{3^{64}} + 1} \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {1 \over 2}\left( {{3^8} - 1} \right)\left( {{3^8} + 1} \right)...\left( {{3^{64}} + 1} \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = .... = {1 \over 2}\left( {{3^{128}} - 1} \right) = {1 \over 2}B  \cr  & A = {1 \over 2}B \Rightarrow A < B \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.