Luyện tập 2 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x.

Đề bài

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x.

\((2x - 1)(2x + 1) - 4({x^2} + 1)\)

Lời giải chi tiết

\(\left( {2x - 1} \right)\left( {2x + 1} \right) - 4\left( {{x^2} + 1} \right) = 4{x^2} - 1 - 4{x^2} - 4 =  - 5\)

Vậy biểu thức đã cho không phụ thuộc vào biến x.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí