Luyện tập 3 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \((2x - y)(2x + y) - (4x + y)(x - y)\)  trong các trường hợp sau:

a) x = 12 và y = 5;

b) x = -5 và \(y =  - {3 \over 5}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & \left( {2x - y} \right)\left( {2x + y} \right) - \left( {4x + y} \right)\left( {x - y} \right)  \cr  &  = 4{x^2} - {y^2} - \left( {4{x^2} - 4xy + xy - {y^2}} \right)  \cr  &  = 4{x^2} - {y^2} - 4{x^2} + 4xy - xy + {y^2}  \cr  &  = 3xy \cr} \)

a) Giá trị của biểu thức tại \(x = 12\) và \(y = 5\) là \(3.12.5 = 180\)

b) Giá trị của biểu thức tại \(x =  - 5\) và \(y =  - {3 \over 5}\) là \(3.\left( { - 5} \right).\left( { - {3 \over 5}} \right) = 9\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.