Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Đề bài

Cho một hình vuông có cạnh là a – b (với \(a > b > 0\)).

a) Hãy viết các biểu thức tính diện tích hình vuông.

b) Từ \({(a - b)^2} = {{\rm{[}}a + ( - b){\rm{]}}^2}\) , hãy khai triển biểu thức ở câu a.

c) Tính diện tích hình vuông bằng cách thế a = 5, b = 3 vào biểu thức ở câu a và biểu thức được khai triển ở câu b.

Lời giải chi tiết

a) Diện tích hình vuông \(\left( {a - b} \right)\left( {a - b} \right) = {\left( {a - b} \right)^2}\)

b) \({\left( {a - b} \right)^2} = {\left[ {a + \left( { - b} \right)} \right]^2} = {a^2} + 2a\left( { - b} \right) + 2a\left( { - b} \right) + {\left( { - b} \right)^2} = {a^2} - 2ab + {b^2}\)

c) Diện tích hình vuông là : \({\left( {5 - 3} \right)^2} = {2^2} = 4\) và cũng là \({5^2} - 2.5.3 + {3^2} = 25 - 30 + 9 = 4\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.