Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức, hãy điền vào chỗ trống (…) :

Đề bài

Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức, hãy điền vào chỗ trống (…) :

(x + 1)2 \(= (x + 1)(x + 1) = … + … + … + … = … + … + …\)

(2x + 3)2 \(= (… + …)(… + …) = … + … + … + … = … + … + …\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {\left( {x + 1} \right)^2} = \left( {x + 1} \right)\left( {x + 1} \right) = {x^2} + x + x + 1 = {x^2} + 2x + 1  \cr  & {\left( {2x + 3} \right)^2} = \left( {2x + 3} \right)\left( {2x + 3} \right) = 4{x^2} + 6x + 6x + 9 = 4{x^2} + 12x + 9 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí