Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Điền vào chỗ trống (…) dưới đây:

Đề bài

Điền vào chỗ trống (…) dưới đây:

\({\left( {x - 2} \right)^2} = \left( {x - 2} \right)\left( {x - 2} \right) = ... - ... - ... + ... = ... - ... + ...\)

\({\left( {4x - 5} \right)^2} = \left( {... - ...} \right)\left( {... - ...} \right) = ... - ... - ... + ... = ... - ... + ...\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {\left( {x - 2} \right)^2} = \left( {x - 2} \right)\left( {x - 2} \right) = {x^2} - 2x - 2x + 4 = {x^2} - 4x + 2  \cr  & {\left( {4x - 5} \right)^2} = \left( {4x - 5} \right)\left( {4x - 5} \right) = 16{x^2} - 20x - 20x + 25 = 16{x^2} - 40x + 25 \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu