Bài tập 3 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình

Đề bài

Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình \({\left( {t + 2} \right)^2} = 9\) :

\(t = 0;    t = 1;    t = -5 ?\)

Lời giải chi tiết

- Thế \(t = 0\) vào vế trái của phương trình \({\left( {t + 2} \right)^2} = 9\)

Ta có: \({\left( {t + 2} \right)^2} = {\left( {0 + 2} \right)^2} = 4\)\(\, \Rightarrow t = 0\) không là nghiệm của phương trình trên.

- Thế \(t = 1\) vào vế trái của phương trình \({\left( {t + 2} \right)^2} = 9\)

Ta có: \({\left( {t + 2} \right)^2} = {\left( {1 + 2} \right)^2} = 9 \Rightarrow t = 1\) là nghiệm của phương trình trên.

- Thế \(t = -5\) vào vế trái của phương trình \({\left( {t + 2} \right)^2} = 9\)

Ta có \({\left( {t + 2} \right)^2} = {\left( { - 5 + 2} \right)^2} = {3^2} = 9\)\(\, \Rightarrow t =  - 5\) là nghiệm của phương trình trên

Vậy \(t = 1; t = -5\) là các nghiệm của phương trình \({\left( {t + 2} \right)^2} = 9\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu