Hoạt động 8 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Điền vào chỗ trống để chứng mình trong hình bình hành các cạnh đối bằng nhau, các góc đối bằng nhau và hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Đề bài

Điền vào chỗ trống để chứng mình trong hình bình hành các cạnh đối bằng nhau, các góc đối bằng nhau và hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

a) Hình bình hành ABCD là hình thang có hai cạnh bên AD, BC song song với nhau nên AD = …; … = CD.

b) \(\Delta ABC = \Delta CDA(c.c.c)\) suy ra : \(\widehat B = ...\) .

Chứng mình tương tự, ta cũng có : \(... = \widehat C\) (h.16).

 

c) Xét \(\Delta AOB\) và \(\Delta COD\) (h.17) có:

AB = ….. ( cạnh đối hình bình hành)

\(...... = \widehat {{C_1}}\) (So le trong, AB//CD)

\(\widehat {{B_1}} = ......\) (So le trong, AB//CD).

Do đó \(\Delta AOB = \Delta COD(g.c.g)\) , Suy ra: OA = …… và …… = OD.

Lời giải chi tiết

a) Hình bình hành ABCD là hình thang có hai cạnh bên AD, BC song song với nhau nên \(AD = BC,\,\,AB = CD\).

b) \(\Delta ABC = \Delta CDA\,\,\left( {c.c.c} \right) \Rightarrow \widehat B = \widehat D\).

Chứng minh tương tự, ta cũng có: \(\widehat A = \widehat C\) (h.16)

c) Xét \(\Delta AOB\) và \(\Delta COD\) (h.17) có:

\(AB = CD\) (cạnh đối hình bình hành)

\(\widehat {{A_1}} = \widehat {{C_1}}\) (so le trong, AB // CD)

\(\widehat {{B_1}} = \widehat {{D_1}}\) (so le trong, AB // CD)

Do đó \(\Delta AOB = \Delta COD\,\,\left( {g.c.g} \right) \Rightarrow OA = OC\) và \(OB = OD\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.