Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu
Bài tập 11 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 11 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 12 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Xem chi tiết
Bài tập 13 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 13 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm tập nghiệm của mỗi phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài tập 14 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 14 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Số nào trong ba số 1 ; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài tập 15 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 15 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Để hoàn thành bài thi cho môn Kĩ năng sống, bạn Hà phải đi bộ mất 1 giờ, sau đó chạy 30 phút. Biết rằng vận tốc và tổng quãng đường hoàn thành là 5 km.

Xem chi tiết
Bài tập 16 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 16 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 17 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 17 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho một mảng tường hình thang có diện tích là 300m2. Nếu chiều cao là 20m và chiều dài một cạnh đáy là 16m, thì chiều dài cạnh đáy còn lại là bao nhiêu ?

Xem chi tiết
Bài tập 18 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 18 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm ngày sinh của thầy giáo.

Xem chi tiết
Bài tập 19 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 19 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Xem chi tiết
Bài tập 20 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 20 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 21 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 21 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 22 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 22 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 23 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 23 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 24 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 24 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài tập 25 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 25 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 26 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 26 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 27 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 27 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 28 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 28 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 29 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 29 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài