Bạn nào đúng trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Thầy giáo hỏi :

Đề bài

Thầy giáo hỏi : Phương trình \((x – 2)(x + 3)(4 – 2x) = 0\) có bao nhiêu nghiệm ?

Bạn Lâm : Phương trình có ba nghiệm.

Bạn Lê : Phương trình có hai nghiệm.

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

\(\left( {x - 2} \right)\left( {x + 3} \right)\left( {4 - 2x} \right) = 0\)

\(\Leftrightarrow x - 2 = 0\) hoặc \(x + 3 = 0\) hoặc \(4 - 2x = 0\)

\( \Leftrightarrow x = 2\) hoặc \(x =  - 3\) hoặc \( - 2x =  - 4\)

\(\Leftrightarrow x = 2\) hoặc \(x =  - 3\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ {2; - 3} \right\}\)

Vậy bạn Lê đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí