Thử tài bạn trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau :

Đề bài

Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau :

a) \(\dfrac{{2x - 1}}{{x + 1}} = \dfrac{{x + 4}}{{x - 1}}\) ;

b) \(\dfrac{5}{x} = \dfrac{{2x - 1}}{{x - 2}} - x\) .

Lời giải chi tiết

a) ĐKXĐ: \(x \ne  - 1,x \ne 1\)

b) ĐKXĐ: \(x \ne 0,x \ne 2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí