Thử tài bạn trang 14 (2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Giải các phương trình :

Đề bài

Giải các phương trình :

a) \( - 5x =  - 2\);           b) \(0,2x = 1,4\);

c) \( - 2x = 14\);             d) \({1 \over 2}x - 1 = 5\) .

Lời giải chi tiết

a) \( - 5x =  - 2\)

\(\Leftrightarrow x =  - 2.\left( {\dfrac{1}{{ - 5}}} \right)\)

\(\Leftrightarrow x = \dfrac{2}{5}\) (nhân hai vế với \(\dfrac{1}{{ - 5}}\))

b) \(0,2x = 1,4 \)

\(\Leftrightarrow x = 1,4:0,2\)

\(\Leftrightarrow x = 7\) (chia hai vế cho 0,2)

c) \( - 2x = 14 \)

\(\Leftrightarrow x = 14:\left( { - 2} \right) \)

\( \Leftrightarrow x =  - 7\) (chia hai vế cho -2)

d) \(\dfrac{1}{2}x - 1 = 5 \)

\(\Leftrightarrow \dfrac{1}{2}x = 5 + 1\) (chuyển -1 qua vế phải và đổi dấu)

\( \Leftrightarrow x = 6:\dfrac{1}{2}\) (chia cả hai vế cho \(\dfrac{1}{2}\)) \( \Leftrightarrow x = 12\) (rút gọn)

Kết luận :  nghiệm của phương trình là \(x = 12\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí