Bài tập 9 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Đề bài

Giải các bất phương trình sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,3x - 9 > 0  \cr  & b)\,\,2x + 10 < 0  \cr  & c)\,\, - 4x + 4 \ge 0  \cr  & d)\,\, - 5x - 15 \le 0 \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\;3x - 9 > 0 \Leftrightarrow 3x > 9 \Leftrightarrow x > 3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{\{ }}x|x > 3\} \)

\(b)\;2x + 10 < 0 \Leftrightarrow 2x <  - 10\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{1 }{ 2}.2x < \dfrac{1}{ 2}.( - 10)\)

\(\Leftrightarrow x <  - 5\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{\{ }}x|x <  - 5\} \)

\(c) \;- 4x + 4 > 0 \Leftrightarrow  - 4x >  - 4 \)

\(\Leftrightarrow \left( { - \dfrac{1}{ 4}} \right).( - 4x) < \left( { - \dfrac{1}{4}} \right).( - 4) \)

\(\Leftrightarrow x < 1\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{\{ }}x|x < 1\} \)

\(d)\; - 5x - 15 \le 0 \Leftrightarrow  - 5x \le 15 \)

\(\Leftrightarrow \left( { -\dfrac {1 }{ 5}} \right).( - 5x) \le \left( { - \dfrac{1 }{ 5}} \right).15 \)

\(\Leftrightarrow x \le  - 3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{\{ }}x|x \ge  - 3\} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.