Hoạt động 2 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Điền số hoặc biến thích hợp vào chỗ trống (…) để thực hiện phép chia.

Đề bài

Điền số hoặc biến thích hợp vào chỗ trống (…) để thực hiện phép chia.

a) \(15{x^7}:5{x^2} = {{15{x^7}} \over {5{x^2}}} = {{15} \over {...}}.{{...} \over {...}} = 3{x^{7 - 2}} = 3{x^5}\) .

b) \(18{x^5}{y^3}:12{x^3}{y^2} = {{18} \over {12}}.{{{x^5}} \over {...}}.{{...} \over {{y^2}}} = {3 \over 2}...\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,15{x^7}:5{x^2} = {{15{x^7}} \over {5{x^2}}} = {{15} \over 5}.{{{x^7}} \over {{x^2}}} = 3{x^{7 - 2}} = 3{x^5}  \cr  & b)\,\,18{x^5}{y^3}:\,\,\left( {12{x^3}{y^2}} \right) = {{18{x^5}{y^3}} \over {12{x^3}{y^2}}} = {{18} \over {12}}.{{{x^5}} \over {{x^3}}}.{{{y^3}} \over {{y^2}}}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {3 \over 2}{x^{5 - 3}}{y^{3 - 2}} = {3 \over 2}{x^2}y \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - 1. Chia đơn thức cho đơn thức

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài