Bài tập 13 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bà Ba gửi tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là 0,4% và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau.

Đề bài

Bà Ba gửi tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là 0,4% và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau.

a) Hãy viết biểu thức biểu thị:

+ Số tiền lãi sau tháng thứ nhất.

+ Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất.

+ Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai.

b) Nếu dố tiền lãi phát sinh trong tháng thứ hai là 401600 đồng, thì lúc đầu bà Ba đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm ?

Lời giải chi tiết

a) + Số tiền lãi sau tháng thứ nhất là: \(x.0,4\%  = 0,004x\) (nghìn đồng)

Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất là:

\(x + 0,004x = 1,004x\) (nghìn đồng)

Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai là:

\(0,004x + 0,4\% .1,004x = 0,008016x\) (nghìn đồng)

b) Số tiền lãi phát sinh trong tháng thứ hai là:

\(0,4\% .1,004x = 0,004016x\) (nghìn đồng)

Đổi: 401600 đồng = 401,600 nghìn đồng

Nếu số tiền lãi phát sinh trong tháng thứ hai là 401600 đồng thì ta có phương trình:

 \(\eqalign{  & 0,004016x = 401,600  \cr  &  \Leftrightarrow x = 401,600:0,004016\cr& \Leftrightarrow x = 100000 \cr} \)

Vậy số tiền lúc đầu bà Ba gửi tiết kiệm là 100000 nghìn đồng hay 100000000 đồng.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 2 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu