Hoạt động 4 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Điền vào khoảng trống để hoàn thành bào toán sau.

Đề bài

Điền vào khoảng trống để hoàn thành bào toán sau.

- Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km)

Điều kiện x > ….

+ Thời gian đi là: \({x \over {30}}\,\,\)(giờ)

Thời gian về là …(giờ)

Ta có 30 phút = \({1 \over 2}\)giờ

+ Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút (\({1 \over 2}\)giờ), nên ta có phương trình:

\({{...} \over {30}} - {{...} \over {40}} = {1 \over 2}\)

Giải phương trình:

\(\eqalign{
& {x \over {30}} - {x \over {40}} = {1 \over 2} \cr
& \Leftrightarrow {{4x} \over {120}} - {{3x} \over {120}} = {{60} \over {120}} \cr
& \Leftrightarrow 4x - 3x = 60 \cr
& \Leftrightarrow x = 60 \cr} \)

- Ta thấy x = …. thỏa mãn điều kiện x > 0.

Vậy độ dài quãng đường là 60 km.

Lời giải chi tiết

Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km)

(Điều kiện x > 0)

+ Thời gian đi là: \({x \over {30}}\,\,\)(giờ);

Thời gian về là \({x \over {40}}\) (giờ)

Ta có 30 phút = \({1 \over 2}\)giờ

+ Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút (\({1 \over 2}\)giờ)

Nên ta có phương trình: \(\dfrac{x}{{30}} - \dfrac{x}{{40}} = \dfrac{1}{2}\)

Giải phương trình:

\(\eqalign{
& {x \over {30}} - {x \over {40}} = {1 \over 2} \cr
& \Leftrightarrow {{4x} \over {120}} - {{3x} \over {120}} = {{60} \over {120}} \cr
& \Leftrightarrow 4x - 3x = 60 \cr
& \Leftrightarrow x = 60 \cr} \)

- Ta thấy x = 60 thỏa mãn điều kiện x > 0.

Vậy độ dài quãng đường là 60 km.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài