Hoạt động 4 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Đề bài

Điền vào khoảng trống để hoàn thành bào toán sau.

- Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km)

Điều kiện x > ….

+ Thời gian đi là: \({x \over {30}}\,\,\)(giờ)

Thời gian về là …(giờ)

Ta có 30 phút = \({1 \over 2}\)giờ

+ Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút (\({1 \over 2}\)giờ), nên ta có phương trình:

\({{...} \over {30}} - {{...} \over {40}} = {1 \over 2}\)

Giải phương trình:

\(\eqalign{
& {x \over {30}} - {x \over {40}} = {1 \over 2} \cr
& \Leftrightarrow {{4x} \over {120}} - {{3x} \over {120}} = {{60} \over {120}} \cr
& \Leftrightarrow 4x - 3x = 60 \cr
& \Leftrightarrow x = 60 \cr} \)

- Ta thấy x = …. thỏa mãn điều kiện x > 0.

Vậy độ dài quãng đường là 60 km.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km)

(Điều kiện x > 0)

+ Thời gian đi là: \({x \over {30}}\,\,\)(giờ);

Thời gian về là \({x \over {40}}\) (giờ)

Ta có 30 phút = \({1 \over 2}\)giờ

+ Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút (\({1 \over 2}\)giờ)

Nên ta có phương trình: \(\dfrac{x}{{30}} - \dfrac{x}{{40}} = \dfrac{1}{2}\)

Giải phương trình:

\(\eqalign{
& {x \over {30}} - {x \over {40}} = {1 \over 2} \cr
& \Leftrightarrow {{4x} \over {120}} - {{3x} \over {120}} = {{60} \over {120}} \cr
& \Leftrightarrow 4x - 3x = 60 \cr
& \Leftrightarrow x = 60 \cr} \)

- Ta thấy x = 60 thỏa mãn điều kiện x > 0.

Vậy độ dài quãng đường là 60 km.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.