Luyện tập 4 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Đề bài

Tìm x, biết:

a) \({x^2} - 6x = 0\)

b) \({x^3} - 25x = 0\) ;

c) \({(2x - 5)^2} - x(2x - 5) = 0\)

d) \({(3x - 1)^2} - {(x + 3)^2} = 0\)

e) \({x^2} + 2x - 15 = 0\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{x^2} - 6x = 0  \cr  & \,\,\,\,x\left( {x - 6} \right) = 0 \cr} \)

\(x = 0\) hoặc \(x - 6 = 0\)

\(x = 0\) hoặc \(x = 6\)

\(\eqalign{  & b)\,\,{x^3} - 25x = 0  \cr  & \,x\left( {{x^2} - 25} \right) = 0 \cr} \)

\(x = 0\) hoặc \({x^2} - 25 = 0\)

\(x = 0\) hoặc \(x =  \pm 5\)

\(\eqalign{  & c)\,\,{\left( {2x - 5} \right)^2} - x\left( {2x - 5} \right) = 0  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\left( {2x - 5} \right)\left( {2x - 5 - x} \right) = 0  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {2x - 5} \right)\left( {x - 5} \right) = 0 \cr} \)

\(2x - 5 = 0\) hoặc \(x - 5 = 0\)

\(x = {5 \over 2}\) hoặc \(x = 5\)

\(\eqalign{  & d)\,\,{\left( {3x - 1} \right)^2} - {\left( {x + 3} \right)^2} = 0  \cr  & \left[ {\left( {3x - 1} \right) - \left( {x + 3} \right)} \right]\left[ {\left( {3x - 1} \right) + \left( {x + 3} \right)} \right] = 0  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {3x - 1 - x - 3} \right)\left( {3x - 1 + x + 3} \right) = 0  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {2x - 4} \right)\left( {4x + 2} \right) = 0 \cr} \)

\(2x - 4 = 0\) hoặc \(4x + 2 = 0\)

\(x = 2\) hoặc \(x =  - {1 \over 2}\)

\(\eqalign{  & e)\,\,{x^2} + 2x - 15 = 0  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,{x^2} + 2x + 1 - 16 = 0  \cr  & \,\,\,\,\,\left( {{x^2} + 2x + 1} \right) - 16 = 0  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\left( {x + 1} \right)^2} - {4^2} = 0  \cr  & \left( {x + 1 - 4} \right)\left( {x + 1 + 4} \right) = 0  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x - 3} \right)\left( {x + 5} \right) = 0 \cr} \)

\(x - 3 = 0\) hoặc \(x + 5 = 0\)

\(x = 3\) hoặc \(x =  - 5\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.