Hoạt động 5 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Cho tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 15 cm. Trên AB, AC lần lượt lấy B’, C’ sao cho AB’ = 2 cm, AC’ = 5cm.

Đề bài

Cho tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 15 cm. Trên AB, AC lần lượt lấy B’, C’ sao cho AB’ = 2 cm, AC’ = 5cm.

 

a) Tính các tỉ số \({{AB'} \over {AB}}\,\,\,\& \,\,\,{{AC'} \over {AC}}\)

b) Qua B’ vẽ đường thẳng d song song với BC cắt AC tại E. Tính AE.

c) So sánh AE và AC’

d) Có nhận xét gì về E và C’ và hai đường thẳng B’C’ và B’E ?

Lời giải chi tiết

a)

\(\eqalign{
& \frac{{AB'}}{{AB}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \cr
& \frac{{AC'}}{{AC}} = \frac{5}{{15}} = \frac{1}{3} \cr} \)

b) ∆ABC có B’E//BC

\( \Rightarrow \dfrac{{AE'}}{{AC}} = \dfrac{{AB'}}{{AB}}\) (Định lí Thales)

\(\dfrac{{AE}}{{15}} = \dfrac{2}{6} \Rightarrow AE = \dfrac{2}{6}.15 = 5\) (cm)

c) AE = AC’ (=5cm)

d) Nhận xét E, C’ trùng nhau

Do đó hai đường thẳng B’C’, B’E trùng nhau

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.