Bài tập 18 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập a) Tính UW và RT trên hình 40a.

Đề bài

a) Tính UW và RT trên hình 40a.

b) Trên hình 40b, biết GJ, JH, GH là các đường trung bình của \(\Delta DEF\) . Hãy điền vào chỗ trống (…):

JG // …               DF // …           

… // EF               … // DE                

JH // …               GH // …

c) Tính chu vi tam giác GJH ở hình 40b.

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta RST\) ta có:

+) U là trung điểm của RT

+) W là trung điểm của ST

Do đó UW là đường trung bình của tam giác RST

\( \Rightarrow UW = {1 \over 2}RS = {1 \over 2}.12 = 6\)

Xét \(\Delta RST\) ta có:

+) V là trung điểm của RS

+) W là trung điểm của ST

Do đó VW là đường trung bình của tam giác RST.

\( \Rightarrow VW = {1 \over 2}RT \Rightarrow RT = 2VW \Rightarrow RT = 2.8 = 16\)

b) JG // EF             DF // JH                     

GJ // EF                 GH // DE                

JH // DF                 GH // DE

c) GH là đường trung bình của tam giác DEF \( \Rightarrow GH = {1 \over 2}DE = {1 \over 2}.24 = 12\)

Ta có : \(DF = 2DG\) (G là trung điểm của DF)

\( \Rightarrow DF = 2.8 = 16\)

JH là đường trung bình của tam giác DEF \( \Rightarrow JH = {1 \over 2}DF = {1 \over 2}.16 = 8\)

Ta có \(EF = 2EH\) (H là trung điểm của EF) \( \Rightarrow EF = 2.10,6 = 21,2\)

GJ là đường trung bình của tam giác DEF \( \Rightarrow GJ = {1 \over 2}EF = {1 \over 2}.21,2 = 10,6\)

Chu vi tam giác GJH là : \(GH + JH + GJ = 12 + 8 + 10,6 = 30,6\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu