Bài tập 1 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tính các góc của tứ giác trong hình 36:

Đề bài

Tính các góc của tứ giác trong hình 36:

Lời giải chi tiết

a) Tứ giác UVST có: \(\widehat U + \widehat V + \widehat T + \widehat S = {360^0}\)

Do đó: \({75^0} + {110^0} + {75^0} + \widehat S = {360^0}\)

\( \Rightarrow \widehat S = {360^0} - \left( {{{75}^0} + {{110}^0} + {{75}^0}} \right) = {360^0} - {260^0} = {100^0}\)

b) Tứ giác TPQS có  \(\widehat T + \widehat P + \widehat Q + \widehat S = {360^0}\)

Do đó: \({90^0} + {90^0} + {70^0} + \widehat S = {360^0}\)

\( \Rightarrow \widehat S = {360^0} - \left( {{{90}^0} + {{90}^0} + {{70}^0}} \right) = {360^0} - {250^0} = {110^0}\)

c) Tứ giác TUVS có: \(\widehat T + \widehat U + \widehat V + \widehat S = {360^0}\)

Do đó: \({65^0} + {115^0} + {60^0} + \widehat S = {360^0}\)

\( \Rightarrow \widehat S = {360^0} - \left( {{{65}^0} + {{115}^0} + {{60}^0}} \right) = {360^0} - {240^0} = {120^0}\)

d) Tứ giác TURS có: \(\widehat T + \widehat U + \widehat R + \widehat S = {360^0}\)

Do đó: \({80^0} + {100^0} + {70^0} + \widehat S = {360^0}\)

\( \Rightarrow \widehat S = {360^0} - \left( {{{80}^0} + {{100}^0} + {{70}^0}} \right) = {360^0} - {240^0} = {110^0}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu