Bài tập 16 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD (AB//CD)

Đề bài

Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) có \(\widehat {DBA} = {45^o}\) . Gọi O là giao điểm của AC và BD.

a) Chứng minh rằng tam giác AOB là tam giác vuông cân.

b) Chứng minh rằng tam giác DOC vuông cân.

Lời giải chi tiết

a) Xét \(\Delta ABD\) và \(\Delta ABC\) ta có:

AB là cạnh chung ;

\(AD = BC\) (ABCD là hình thang cân) ;

\(\widehat {ABD} = \widehat {BAC}\) (ABCD là hình thang cân)

Do đó \(\Delta ABD = \Delta BAC\,\,\left( {c.g.c} \right) \Rightarrow \widehat {ABD} = \widehat {BAC}\) (hai góc tương ứng)

Mà \(\widehat {ABD} = {45^0}\) nên \(\widehat {BAC} = {45^0}\).

\(\Delta OAB\) có \(\widehat {AOB} + \widehat {BAC} + \widehat {ABO} = {180^0}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow \widehat {AOB} + {45^0} + {45^0} = {180^0}  \cr  &  \Rightarrow \widehat {AOB} = {180^0} - \left( {{{45}^0} + {{45}^0}} \right) = {90^0} \cr} \)

\( \Rightarrow \Delta AOB\) vuông tại O mà \(\widehat {ABO} = \widehat {OAB}\,\,\left( { = {{45}^0}} \right)\)

Vậy \(\Delta AOB\) vuông cân tại O.

b) Ta có : \(\widehat {DOC} = \widehat {AOB}\) (hai góc đối đỉnh) \( \Rightarrow \widehat {DOC} = {90^0} \Rightarrow \Delta DOC\) vuông tại O.

Mà \(\widehat {ODC} = {45^0}\) (vì AB // CD nên \(\widehat {ABO} = \widehat {ODC}\)( 2 góc so le trong))

Do đó \(\Delta ODC\) vuông cân tại O.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.