Bài 8 trang 73 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tìm một số, biết :

Đề bài

Tìm một số, biết :

a) \({5 \over 7}\) của nó bằng 20,5

b) \({{21} \over 4}\) của nó bằng -420

c) \( - {4 \over 9}\) của nó bằng \( - {{13} \over {15}}\)

d) \({3 \over 5}\) của nó bằng 0,66.

Lời giải chi tiết

a)Số phải tìm bằng: \(20,5:{5 \over 7} = 28,7.\)

b) Số phải tìm bằng: \( - 420:{{21} \over 4} =  - 80.\)

c) Số phải tìm bằng: \({{ - 13} \over {15}}:{{ - 4} \over 9} = {{39} \over {20}}.\)

d) Số phải tìm bằng: \(0,66:{3 \over 5} = 1,1.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí