Bài 14 trang 74 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tính tỉ số của :

Đề bài

Tính tỉ số của :

a) \({2 \over 3}\) giờ và 45 phút

b) \({3 \over 5}\)m và 40 cm

c) \({1 \over 4}\)kg và 300 g

d) \(1{1 \over 5}\)m và 80 cm.

Lời giải chi tiết

a)45 phút = \({{45} \over {60}}\)  giờ = \({3 \over 4}\)  giờ.

Tỉ số của \({2 \over 3}\)  giờ và 45 phút hay tỉ số của \({2 \over 3}\)  giờ và \({3 \over 4}\)  giờ là: \({2 \over 3}:{3 \over 4} = {8 \over 9}.\)

\(b)40cm = {{40} \over {100}}m = {2 \over 5}m.\)

Tỉ số của \({3 \over 5}m\)  và 40cm hay tỉ số của \({3 \over 5}m\)  và \({2 \over 5}m\)  là: \({3 \over 5}:{2 \over 5} = {3 \over 2}.\)

\(c)300g = {{300} \over {1000}}kg = {3 \over {10}}kg\)

Tỉ số của \({1 \over 4}kg\)  và 300g hay tỉ số của \({1 \over 4}kg\)  và \({3 \over {10}}kg\)  là: \({1 \over 4}:{3 \over {10}} = {5 \over 6}.\)

\(d)1{1 \over 5}m = {6 \over 5}m;80cm = {{80} \over {100}}m = {4 \over 5}m.\)

Tỉ số của \(1{1 \over 5}m\)  và 80cm hay tỉ số của \({6 \over 5}m\)  và \({4 \over 5}m\)  là: \({6 \over 5}:{4 \over 5} = {3 \over 2}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài