Bài 16 trang 74 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Hãy viết tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên :

 a) \({{4,8} \over {7,2}}\)                                                b) \({3 \over 2}:{9 \over 8}\)

 c) \(1,2:{3 \over 7}\)                                            d) \({{1{2 \over 3}} \over {{{11} \over 5}}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){{4.8} \over {7.2}} = {{{{48} \over {10}}} \over {{{72} \over {10}}}} = {{48} \over {10}}.{{10} \over {72}} = {2 \over 3}  \cr  & b){3 \over 2}:{9 \over 8} = {3 \over 2}.{8 \over 9} = {4 \over 3}  \cr  & c)1,2:{3 \over 7} = {{12} \over {10}}.{7 \over 3} = {{14} \over 5}  \cr  & d){{1{2 \over 3}} \over {{{11} \over 5}}} = {{{5 \over 3}} \over {{{11} \over 5}}} = {5 \over 3}.{5 \over {11}} = {{25} \over {33}}. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.