Bài 12 trang 74 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau bằng phương pháp thích hợp nhất :

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau bằng phương pháp thích hợp nhất :

 a) \({2 \over 5}.25\)               b) \({{12} \over 3}.17\)

 c) \({6 \over 4}.14\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){2 \over 5}.25 = {{2.25} \over 5} = {{2.5} \over 1} = 10.  \cr  & b){{12} \over 3}.17 = 4.17 = 68  \cr  & c){6 \over 4}.14 = {{6.14} \over 4} = {{2.3.2.7} \over {2.2}} = 21. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí