Bài 5 trang 73 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tìm nhiều cách nhất để tính

Đề bài

Tìm nhiều cách nhất để tính \({3 \over 5}\) của 40.

Lời giải chi tiết

Cách 1: \({3 \over 5}\)  của 40 bằng \({3 \over 5}.40 = {{3.40} \over 5} = 24.\)

Cách 2: \({3 \over 5}\)  của 40 bằng (3.40) : 5 = 120 : 5 = 24.

Cách 3: \({3 \over 5}\)  của 40 bằng (40:5).3 = 8.3 = 24.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 18: Các bài toán về phân số.