Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 23 phiếu

Giải bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(\sqrt {{{\left( {2{\rm{x}} - 1} \right)}^2}}  = 3\)

b)  \({5 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}}  - \sqrt {15{\rm{x}}}  - 2 = {1 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right|\)

Lời giải chi tiết

a)       

\(\eqalign{
& \sqrt {{{\left( {2{\rm{x}} - 1} \right)}^2}} = 3 \cr
& \Leftrightarrow \left| {2{\rm{x}} - 1} \right| = 3 \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
3 \ge 0 \hfill \cr
\left[ \matrix{
2{\rm{x}} - 1 = 3 \hfill \cr
2{\rm{x}} - 1 = - 3 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
2{\rm{x}} = 4 \hfill \cr
2{\rm{x}} = - 2 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 2 \hfill \cr
x = - 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)                

b) 

\(\eqalign{
& {5 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} - \sqrt {15{\rm{x}}} - 2 = {1 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} \cr
& \Leftrightarrow {5 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} - \sqrt {15{\rm{x}}} - {1 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} = 2 \cr
& \Leftrightarrow \left( {{5 \over 3} - 1 - {1 \over 3}} \right)\sqrt {15} x = 2 \cr
& \Leftrightarrow {1 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} = 2 \cr
& \Leftrightarrow \sqrt {15{\rm{x}}} = 6 \cr
& \Leftrightarrow 15{\rm{x}} = {6^2} \cr
& \Leftrightarrow x = {{12} \over 5} \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu