Bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Giải bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Với giá trị nào của m và n thì: a) d1 trùng với d2?

Đề bài

Cho hai đường thẳng:

\(y = (m + 1)x + 5 \)    (d1)

\(y = 2x + n\)     (d2)

Với giá trị nào của \(m\) và \(n\) thì:

a) d1 trùng với d2?

b) d1 cắt d2?

c) d1 song song với d2?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hai đường thẳng \(d_1: y= a_1 x+b_1\) và \(d_2: y= a_2 x+b_2.\) Khi đó:

+) \({d_1}//{d_2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = {a_2}\\{b_1} \ne {b_2}\end{array} \right..\) 

+) \({d_1} \cap {d_2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{a_1} \ne {a_2}\\
{b_1} \ne {b_2}
\end{array} \right..\) 

+) \({d_1} \equiv {d_2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{a_1} = {a_2}\\
{b_1} = {b_2}
\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết

a) \(({d_1}) \equiv ({d_2})\) khi và chỉ khi \(\left\{ \matrix{m + 1 = 2 \hfill \cr n = 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m = 1 \hfill \cr n = 5 \hfill \cr} \right..\)

b) \((d_1)\) cắt \((d_2)\) \(⇔ \left\{ \matrix{m + 1 \neq 2 \hfill \cr n \neq 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m \neq 1 \hfill \cr n \neq 5 \hfill \cr} \right..\)

c) \(({d_1})\parallel ({d_2}) \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m + 1 = 2 \hfill \cr n \ne 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m = 1 \hfill \cr n \ne 5 \hfill \cr} \right.\)

loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 9

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu